Dansk oversigt

Til forsiden

Nyeste øverst - tabellen opdateres løbende ...

Ref. Beskrivelse Filer
28

Kendelse fra Østre Landsret 18. februar 2015

Pressemeddelelse: Østre Landsret har givet professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen medhold i, at hun ikke har handlet videnskabeligt uredeligt.

Dombog.pdf (12 MB)

27

Baggrundsmateriale til retssagen i Østre Landsret december 2014

 

Sagsoegers_paastandsdokument.pdf (3 MB)

Sagsoegtes_sammenfattede_processkrift.pdf (1 MB)

Ekstrakt_Bind_1-side 1-274.pdf (14 MB)

Ekstrakt_Bind_2-side_275-356.pdf (7 MB)

Ekstrakt_Bind_3-side_357-860.pdf (36 MB)

Ekstrakt_Bind-4-side_861-1416.pdf (30 MB)

Materialesamling_Bind_1-side_1-488.pdf (37 MB)

Materialesamling_Bind_2-side_489-998.pdf (46 MB)

26

Afgørelse fra UVVU 28. august 2014 fra UVVU vedr. klage af 19. juli 2011.

Udtalelse fra Bente Klarlund Pedersen i forbindelse med UVVUs afgørelse den 28. august 2014

Afgoerelse_28_august_2014_fra_UVVU_vedr_klage_af_19_juli_2011.pdf

Brev_til_Eigil_Lego_Andersen_vedr_afgoerelse_af_28_august_2014.pdf

Udtalelse_BKP_vedr_UVVUs_afgoerelse.pdf

25 10. juni 2014. Høringssvar fra Eigil Lego Andersen, advokat (H), adj. professor, dr. jur og Bente Klarlund Petersen samt bilag.

BKP_Hoeringssvar_ELA_10_juni_2014.pdf

BKP_Hoeringssvar_BKP_10_juni_2014.pdf

Bilag 1_Diabetologia.pdf

Bilag 2_Table _krydsref_Palle Holmstrup.pdf

22 24. marts 2014. Brev fra Eigil Lego Andersen, advokat (H), adj. professor, dr. jur til UVVU vedrørende genoptagelse sagen vedr. Henrik Galbos klage over Bente Klarlund Petersen. 62_480_Brev_24_03_2014_til_UVVU.pdf
21 24. marts 2014. Processskrift efter replik. Overlæge Bente Klarlund Pedersen mod 1) Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og 2) Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed inden for Sundhedsvidenskabelig Forskning 62_743_Processkrift_efter_replik.pdf
23 6.-19. marts 2014. Mails fra Jens Ravnkilde til UVVU

Mail_Ravnkilde_til_UVVU_19marts2014.pdf

Mail_Ravnkilde_til_UVVU_14marts2014.pdf

Mail_Ravnkilde_til_UVVU_7marts2014.pdf

Mail_Ravnkilde_til_UVVU_6marts2014.pdf

16

11. marts 2014. Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater.
Indsendt af fhv. adv. (H), dr.phil. Jens Ravnkilde.

11_marts_2014_Klage_til_UVVU_vedr_krydsreferencer.pdf
15

2. marts 2014. Vedr. Klage til UVVU vedrørende en række tilfælde af uoplyst selektiv eller skjult kassation af data.
Indsendt af fhv. adv. (H), dr.phil. Jens Ravnkilde

2_marts_2014_Ny_klage_til_UVVU_vedr_selektion.pdf
14

Marts 2014. Ugeskrift for Retsvæsen. Et videnskabsetisk justitsmord - En kommentar til afgørelsen af 18. december 2013 fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i Bente Klarlund-sagen.
Af fhv. adv. (H), dr.phil. Jens Ravnkilde

Efter aftale med forfatteren og Karnov Group Denmark A/S

UB20140079-01.pdf
13 26. februar 2014. UVVU har besluttet at genoptage sagen og Bente Klarlund udvider retsagen mod UVVU med henblik på at blive renset for alle anklager. Ingen filer til dette.
12 16. februar 2014. Jens Ravnkilde brev til UVVU. Supplerende analyse af Klarlund-sagen. 16_februar_2014_Supplement_ Klage_UVVU.pdf
24 10. februar 2014. Brev fra Bente Klarlund Pedersen / Eigil Lego Andersen til UVVU vedrørende genåbning af sagen 62_480_Brev_10_02_2014_til_UVVU_med_bilag.pdf
11 7. februar 2014. Jens Ravnkilde klage til UVVU. Klage_til_Udvalgene_vedroerende_videnskabelig_uredelighed.pdf
10 17. januar 2014. Overlæge Bente Klarlund Pedersen mod 1) Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og 2) Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed inden for Sundhedsvidenskabelig Forskning

Bilag_IA_Folketingets_bekendtgoerelse_15_december_1998_UVVU.pdf

Bilag_IB_Breve_2008_Lodberg_og_Gunst_Andersen_udpegning.pdf

Bilag_IC_Udvalget_for_Videnskab_og_Teknologis_betaenkning_2010.pdf

Brev_til_OEL.pdf

Processkrift_A.pdf

9 18. december 2013. Respons på den endelige afgørelse fra UVVU UVVU_bkp_udvidet_respons_endelige_afgoerelse.pdf
8 18. december 2013. Response to the decision by the Danish Committees on Scientific Dishonesty (DCSD). UK_bkp_response_to_DCSD_final_ruling_DS0114.pdf
20 18. december 2013. Brev til Eigil Lego Andersen fra formanden for UVVU Brev_til_Eigil_Lego_Andersen_fra_formanden_UVVU.pdf
19 18. december 2013. Afgørelse fra UVVU vedrørende klage af 19. juli 2011 Afgoerelse_UVVU_18december2013_vedr_klage_19_juli2011.pdf
18 18. december 2013. Afgørelse fra UVVU vedrørende klage af 18. april 2011 Afgoerelse_UVVU_18december2013_vedr_klage_18_april2011.pdf
17 18. december 2013. Afgørelse fra UVVU vedrørende klage af 2. og 3. april 2011 Afgoerelse_UVVU_18december2013_vedr_klage_2_og_3_april2011.pdf
7 15. august 2013. Høringssvar

UVVU_1_juridisk_del.pdf

UVVU_2_faglig_del_afsluttende_bemaerkninger.pdf

6 29. juni 2013. Henrik Galbos Klager og Bente Klarlund Pedersens svar uden bilag

1_Galbo_report_Copenhagen_University.pdf

2_BKP_Reply_to_Report_from_Galbo.pdf

3_Galbo_replik_141111.pdf

4_BKP_Galbo_Duplik_221111.pdf
5 29. juni 2013. Jamie Timmons' Klager og Bente Klarlund Pedersens svar uden bilag

1_Fraud_report_final_draft.pdf

2_UVVU_Response_CIM.pdf

3_UVVU_CIM_response_22_08_2011.pdf

4_Letter_to_UVVU_re_BKP_and_CIM_Oct_2011.pdf

5_UVVU_Response_2_CIM_JT_281011.pdf

6_UVVU_Response_3_CIM_JT_181111.pdf
4 28. juni 2013. høringssvar fra en anden UVVU-sag, der vedrører skelnen mellem uagtsomhed og uredelighed. Hoeringssvar101111.pdf
3 25. juni 2013. Høring over Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds udkast til afgørelse i Klage af 19. juli 2011 fra Henrik Galbo over Bente Klarlund Pedersen. Udkast_afgoerelse_UVVU_sag_Henrik_Galbo_klage.pdf
2 25. juni 2013. Høring over Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds udkast til afgørelse (dansk og engelsk version) i klage af 18. april 2011 fra Jamie Timmons over Bente Klarlund Pedersen, Matthew Laye, Camilla Scheele og Søren Nielsen (repræsenteret ved Bente Klarlund Pedersen).

Udkast_afgoerelse_hoering_25_06_2013.pdf

Draft_ruling_consultation_25_06_2013.pdf
1 25. juni 2013. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds (UVVU) udkast af 25. juni 2013 til afgørelse i de to sager, der er indbragt den 2. og 3. april 2011 af Bente Klarlund Pedersen mod Milena Penkowa. Udkast_25_juni_2013_UVVU_afgoerelse_Klarlund_mod_Penkowa.pdf

Til forsiden